Exhibitions &  News

This is me

On the road to everything!

2020

Due to a certain pandemic we all know I will skip the opening and ask you to drop in solo every now and then during the month of May. The exhibition can be seen digitally here.

 21 maj - 3 sept 2020

Svefis konstdeltagare på 

Haparanda utställningshall

kommer även att kunna ses digitalt

May 21 - Sept 3, 2020.

Svefi's art students at

Haparanda exhibition hall.

will also be available to be viewed digitally here

Henri Hiltunen 

I am an multi artist. 
The working tools are 
brush, camera & computer.
I work with different 
colors & materials and is 
not afraid to test new roads.

Jag är en multikonstnär. Arbetsverktygen är pensel, kamera och dator. Jag arbetar med olika färger och material och är inte rädd för att testa nya vägar.

Minä olen monitaiteilija. Työkalut ovat pensseli, kamera ja tietokone. Minä käyttän eri värejä ja materiaalia enkä pelkää testata uusia teitä.
 

Henri Hiltunen Art / Design / Video / hello@videoart.se  / Köpmansgatan 7C 953 32 Haparanda Sweden