Exhibitions &  News

Mixed creations 3/10-21/11

At Torndedal & Co 

Two artists combine their art and create something new!

View Digital Exhibition

Två konstnärer kombinerar sin konst och skapar något nytt!

Se Digital utställning

Kaksi taiteilijaa yhdistävät taiteensa ja luovat jotain uutta!

Katso Digitaalinen näyttely

Henri Hiltunen 

I am an multi artist. 
The working tools are 
brush, camera & computer.
I work with different 
colors & materials and is 
not afraid to test new roads.

Jag är en multikonstnär. Arbetsverktygen är pensel, kamera och dator. Jag arbetar med olika färger och material och är inte rädd för att testa nya vägar.

Minä olen monitaiteilija. Työkalut ovat pensseli, kamera ja tietokone. Minä käyttän eri värejä ja materiaalia enkä pelkää testata uusia teitä.